dilluns, 19 de setembre de 2011

Estades de formació de tipus B pel professorat de formació professional en empreses i institucions 2011/12

Referència: DOGC núm. 5966 - 19/09/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2138/2011, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics en empreses i institucions per al curs 2011-2012. (Pàg. 48588)