dilluns, 24 d’octubre de 2011

Concurs públic per seleccionar centres concertats en funció de les característiques socioeconòmiqes dels alumnes

Referència: DOGC núm. 5990 - 24/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/273/2011, de 10 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per seleccionar centres privats concertats que podran rebre finançament addicional en funció de les característiques socioeconòmiqes dels alumnes escolaritzats. (Pàg. 54117)