dijous, 20 d’octubre de 2011

Taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament

Referència: DOGC núm. 5988 - 20/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/266/2011, de 4 d'octubre, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament. (Pàg. 53659)