dimarts, 11 d’octubre de 2011

ORDRE ENS/257/2011 de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen

Referència: DOGC núm. 5982 - 11/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/257/2011, de 30 de setembre, de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen per l'aplicació del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006. (Pàg. 52106)