dimecres, 26 d’octubre de 2011

Programa d'Aprenentatge Permanent 2012-14

Referència: DOGC núm. 5992 - 26/10/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/276/2011, de 20 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea corresponent al període 2012-2014. (Pàg. 54923)