dijous, 27 d’octubre de 2011

Formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

Referència: DOGC núm. 5993 - 27/10/2011
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. (Pàg. 55318)