dijous, 1 de març de 2012

Proves als cicles de FP inicial i d'arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 2012

Referència: DOGC núm. 6077 (29/02/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/314/2012, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2012.