dimarts, 26 de juny de 2012

Bases i convocatòria estades formatives en altres països 2012

Referència: DOGC núm. 6156 (25/06/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/172/2012, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per tal que grups d'alumnes d'ensenyaments professionals realitzin estades formatives en empreses o institucions d'altres països, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2012.