dimecres, 27 de juny de 2012

Modificació mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari 2012-15

Referència: DOGC núm. 6158 (27/06/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l'Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.
Enllaç: modificació.