dissabte, 23 de juny de 2012

Criteris formació i convocatòria de les proves d'accés als cicles 2012-13

Referència: DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1206/2012, de 13 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2012-2013, es fa publicitat dels centres de formació de persones adultes que l'imparteixen, i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i increment d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.