dilluns, 18 de juny de 2012

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2012

Referència: DOGC núm. 6151 (18/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1157/2012, de 8 de juny, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial, corresponents a l'any 2012.