divendres, 22 de juny de 2012

Organització de la formació en alternança

Referència: DOGC núm. 6155 (22/06/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
Enllaç: organització.