dijous, 21 de juny de 2012

Mesures excepcionals de reducció al personal del sector privat concertat 2012

Referència: DOGC núm. 6154 (21/06/2012)
Departament: Ensenyament
ACORD GOV/59/2012, de 19 de juny, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari de 2012 d'aplicació al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat i s'adequa l'Acord de Govern de 27 de març de 2012.
Enllaç: acord.