dilluns, 15 d’octubre de 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de fluids

Referència: DOGC núm. 6232 (15/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 120/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal•lacions tèrmiques i de fluids.
Enllaç: currículum.