dilluns, 22 d’octubre de 2012

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia

Referència: DOGC núm. 6234 (17/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 124/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia.
Enllaç: currículum.