dimarts, 30 d’octubre de 2012

Programes de Qualificació Professional Inicial 2012-13

Referència: DOGC núm. 6243 (30/10/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/329/2012, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2012-2013.