dissabte, 20 d’octubre de 2012

Procediment per a l'obertura de centres educatius privats

Referència: DOGC núm. 6233 (16/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.
Enllaç: procediment.