dimarts, 16 d’octubre de 2012

Currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat

Referència: DOGC núm. 6232 (15/10/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 121/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.
Enllaç: currículum.