dijous, 6 de març de 2014

Ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i modificació de la formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6576 (06/03/2014)
Departament: Ensenyament
DECRET 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.
Enllaç: decret.