dimarts, 4 de març de 2014

Prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2013-14

Referència: DOGC núm. 6574 (04/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/440/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2013-2014.