dilluns, 17 de març de 2014

Subvenció als centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2013-14

Referència: DOGC núm. 6583 (17/03/2014)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/66/2014, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases específiques d'un programa de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2013-2014.