dimecres, 26 de març de 2014

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2013-14

Referència: DOGC núm. 6590 (26/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/642/2014, de 13 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014.
Enllaç: convocatòria.