dijous, 20 de març de 2014

Proves d'accés per a l'obtenció de les titulacions tècnic i tècnic superior d'esport i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 d'Era Val d'Aran 2014

Referència: DOGC núm. 6586 (20/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/591/2014, de 13 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2014, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: convocatòria.