dijous, 13 de març de 2014

Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2014-15

Referència: DOGC núm. 6581 (13/03/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/532/2014, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2014-2015.