dissabte, 28 de febrer de 2015

Cicle formatiu de grau superior de futbol i futbol sala

Referència: DOGC núm. 6820 (27/02/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 24/2015, de 24 de febrer, pel qual s'estableix el currículum dels títols de grau superior dels ensenyaments esportius en les especialitats de futbol i futbol sala.
Enllaç: currículum.