dijous, 19 de febrer de 2015

Prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2014-15

Referència: DOGC núm. 6814 (19/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/236/2015, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2014-2015.