dimecres, 18 de febrer de 2015

Proves als cicles formatius, als ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 2015

Referència: DOGC núm. 6813 (18/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.