dimecres, 25 de febrer de 2015

Normes de preinscripció i matrícula 2015-16

Referència: DOGC núm. 6818 (25/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.
Enllaç: normes.