dijous, 12 de febrer de 2015

Proves als ensenyaments professionals de música i de dansa curs 2015-16

Referència: DOGC núm. 6809 (12/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/178/2015, de 4 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.