dimecres, 26 d’agost de 2015

Escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants privades d'iniciativa social 2014-15

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/248/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2014-2015.