dijous, 27 d’agost de 2015

Finançament addicional els centres privats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides 2015-16

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/249/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2015-2016.