dimecres, 5 d’agost de 2015

Formació en centres de treball

Referència: DOGC núm. 6928 (05/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.
Enllaç: formació.