dijous, 6 d’agost de 2015

Programa Treball i Formació adreçat a persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció 2015

Referència: DOGC núm. 6929 (06/08/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/243/2015, de 29 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria destinada a les entitats sense ànim de lucre per a l'any 2015.