dimarts, 25 d’agost de 2015

Finançament de despeses dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial 2015-16

Referència: DOGC núm. 6941 (24/08/2015)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/247/2015, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial i s'obre la convocatòria pública corresponent al curs 2015-2016.
Enllaç: bases i convocatòria.