dissabte, 24 d’octubre de 2015

Projectes singulars per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2015

Referència: DOGC núm. 6982 (23/10/2015)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/322/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.