dijous, 21 d’abril de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de maquinària

Referència: DOGC núm. 7104 (21/04/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/81/2016, de 12 d'abril, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de maquinària.
Enllaç: currículum.