divendres, 15 d’abril de 2016

Calendari escolar del curs 2016-17

Referència: DOGC núm. 7100 (15/04/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
Enllaç: calendari.