dilluns, 18 d’abril de 2016

Prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària 2015-16

Referència: DOGC núm. 7101 (18/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/956/2016, d'11 d'abril, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2015-2016.