divendres, 22 d’abril de 2016

Premis Extraordinaris de Batxillerat 2015-16

Referència: DOGC núm. 7104 (21/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/978/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016.
Enllaç: convocatòria.