dimarts, 26 d’abril de 2016

Proves d'accés per a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic i tècnic superior esportiu i a les formacions esportives de nivells 1 i 3 2016 d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 7107 (26/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1030/2016, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/633/2016, de 7 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2016, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: preinscripció.