dissabte, 23 d’abril de 2016

Programes de formació i inserció 2016-17

Referència: DOGC núm. 7104 (21/04/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/979/2016, de 13 d'abril, per la qual s'obre el procediment d'autorització i comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2016-2017.
Enllaç: procediment.