dilluns, 26 de novembre de 2007

Ajuts individuals al professorat per participar en cursos

Referència: DOGC núm. 5016 - 26/11/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/427/2007, de 20 de novembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts individuals al professorat per participar en cursos d'especialització, màsters, cursos de postgrau i altres activitats de formació permanent, durant el curs 2006-2007. (Pàg. 49441)
Import de l’ajut: mínim 48€ i màxim 1.400€.
Termini: 15 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació.

1 comentari:

Anònim ha dit...

IL3 ofereix màsters, postgraus i cursos d'especialització, on-line i presencial, de la Universitat de Barcelona per a una formació contínua d'excel·lència.

Maestrias en España