dilluns, 19 de novembre de 2007

Modificació convocatòria ajuts adquisició de llibres de text i material didàctic

Referència: DOGC núm. 5011 - 19/11/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/410/2007, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre EDU/362/2007, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari per a l'alumnat d'educació primària i secundària obligatòria escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2007-2008 (DOGC núm. 4989, de 17.10.2007). (Pàg. 47497)