dijous, 22 de novembre de 2007

Modificació article 5 de la regulació de la FCT

Referència: DOGC núm. 5014 - 22/11/2007
Departament: Educació
ORDRE EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col•laboració amb empreses i entitats. (Pàg. 48609)