dimecres, 21 de novembre de 2007

Ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball

Referència: DOGC núm. 5013 - 21/11/200
Departament: Educació
ORDRE EDU/413/2007, de 12 de novembre, de convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a joves que realitzen plans de transició al treball durant el període octubre-desembre de 2007. (Pàg. 48226)
Termini: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC fins al 27 de novembre de 2007.
Import de l’ajut: l’import màxim per persona serà de 200 euros.