dissabte, 23 de febrer de 2008

Convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes

Referència: DOGC núm. 5075 - 21/02/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/415/2008, de 13 de febrer, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2007-2008, per a l'obtenció del certificat d'aptitud. (Pàg. 13983)