dilluns, 25 de febrer de 2008

Convocatòria proves d'escola oficial d'idiomes curs 07-08 per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi

Referència: DOGC núm. 5077 - 25/02/2008
Departament: Educació
ORDRE EDU/65/2008, de 14 de febrer, per la qual es regula la convocatòria de les proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 2007-2008 per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi. (Pàg. 14614)