dimarts, 19 de febrer de 2008

Convocatòria proves d'accés als Cicles Formatius

Referència: DOGC núm. 5072 - 18/02/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/354/2008, de 8 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, les proves de caràcter general dels ensenyaments de règim especial d'esports que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2008. (Pàg. 12576)
Dates: La prova d'accés a grau mitjà es farà el dia 7 de maig de 2008 i la prova d'accés a grau superior els dies 15 i 16 de maig de 2008.