dilluns, 18 de febrer de 2008

Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2008/09

Referència: DOGC núm. 5072 - 18/02/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/349/2008, de 8 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres educatius, per al curs 2008-2009, en els ensenyaments sufragats amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional, artístics, d'esports, d'idiomes o de formació de persones adultes. (Pàg. 12547)