dimecres, 20 de febrer de 2008

Mòduls econòmics concerts educatius

Referència: DOGC núm. 5073 - 19/02/2008
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/367/2008, de 7 de febrer, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics de les despeses de funcionament dels concerts educatius per a l'any 2008. (Pàg. 12986)